N-ти закон на бюрократа:
- Подкупът не трябва да е по-голям от таксата на един килър.