Само 99 процента от адвокатите развалят лошото име на останалите!