Из мемоарите на един флегматик: 'Вървя си аз един ден по улицата. По едно време чувам шум - зад мен бият някого. Обръщам се - те биели мен...'