- Кой има желязна воля?!
- Бабата, която продава семки... Седи пред тях и не ги яде!