Днес шефът ни събра и звънна на всеки на мобилния от неговия. Внимателно изслуша мелодиите, които сме избрали при негово позвъняване.
Премии няма да има...