Ако древните робовладелци бяха погледнали в бъдещето и видят как работи ипотеката, то те щяха да започнат да отпускат на робите си кредити.