Срещат се двама пенсионера:
- Как е живота?
- Не излизам от ресторанта!
- Нещо от реституцията ли си получил?
- Портиер съм!