- Народното събрание - най-непрестъпнoто място!
- Мисля, че е най-престъпното...