Психологът пита пациент:
- Току-що ви е изменила вашата девойка, любима, жена... Каква е вашата реакция? Какво бихте направили?
- Какво, и трите ли?! Кучки!