Чък Норис има меча кожа пред камината. Мечката не е мъртва, просто я е страх да мръдне.