– Иванов, вие сте уволнен!
– Странно, аз пък досега си мислех, че робите се продават…