Колко е хубаво, че пораснах и не ми се налага да ставам в 7 часа за училище! - мислех си аз, ставайки в 6 за работа.