На интервю за работа:
- Посочете най-силните си качества.
- Настойчивост!
- Благодаря, ще се свържем с Вас!
- Ще ви изчакам тук!…