Някакъв младеж постъпва на нова работа. Началникът го пита:
- Защо напуснахте предишната си работа?
- А бе, там беше пълен бардак...
- Е, то... как да ти кажа... и при нас е пълен бардак.
- Няма нищо, поне ку*вите са нови.