— Опишете в резюме Вашето минало и перспективите Ви.
— Бивш сперматозоид и бъдещ труп.