- Ало! Психиатрията ли е? Тук на един изведнъж му стана много добре!