Герберска инструкция:
- Ако си паднал в калта и цял си се омазал, то стани и убеди всички, че това е лечебна кал!