Ако видите, че някой политик трепери за народа си, знайте, че той е с паркинсон.