- Управлението на Костов има ли алтернатива?
- Да. Опозицията обещава да краде по-малко!