Любовта към земята е генитално заложена у българина.(политик - БЗНС)