Престараване - когато количеството изпит алкохол прави момичето толкова красиво, че ти се чувстваш недостоен за нея....