- Вие не пушите, за да си пазите здравето?
- Не, пестя за ракия.