Полунощ. Пиян спира такси:
- Свободен ли си?
- Да.
- Тогава слез да пийнем заедно...