В автобуса пиян на кирка мъж се облегнал на жена. Тя търпяла в началото, но по едно време му казала:
- Може би след малко ще легнете върху мен?
Пияният я погледнал с мътен поглед и изфъфлил:
- Я глей, размечтала се!