Мъж и жена се прибират с каруцата от полето. Жената казала на мъжа си:
- Кажи ми, че ме обичаш!
- Обичам та ма - разсеяно отвърнал мъжа .
- Моля те, кажи ми го пак - настояла жената.
- Обичам та, обичам - казал пак мъжа.
- Искам пак да ми го кажеш - простенала тя.
Мъжът се ядосал и се обърнал към нея:
- Мама ти стара, ставай от краставиците!