Сексолог му препоръчва да си потяпя члена в чашка прясно мляко всяка вечер по 10 мин.Русата му жена,го сварва в странната поза.
- До сега си ми показвал само как се празниш, сега разбрах и как се пълниш.