Мъж се върнал от риба без улов. Жена му го пита:
- А къде е рибата?
- В реката, къде може да е.
На другия ден мъжът се прибрал от работа седнал на масата и се обърнал към жена си:
- А къде е вечерята?
- В ресторанта, къде може да е.