Въпрос към дете на 10 годинки:
- Как можеш да бъдеш сигурен, че бракът ти ще върви добре?
- Казвай на жена си, че е хубава, дори да прилича на камион!