Любезният моторист се познава по мушиците между зъбите.