Учени успяха да създадат вечен двигател. Различава се от обикновените по липсата на копче "Изключи".