Блонднки минават с кола покрай селска местност:
- Виж, какви красив кон!
- Това не е кон, а свиня!
- Кон е. Свинете нямат рога!